เงินกู้ใน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

ระยะเวลากู้เงิน
ไม่ถึง 48 เดือน
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 50000 บาท
การพิจารณา
48-72 ชม
อายุผู้ใช้บริการ
20-65 ปี
อัตราต่อปี
14-28%
วิธีโอนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท ตามนโยบายรัฐ 2564

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลทำให้ทั้งผู้ประกอบการต่างๆ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอสระ หรือแม้แต่ผู้ที่มีรายได้ประจำ ล้วนต่างขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากการควบคุม และยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสกระจายไปมากกว่าเดิม โดยที่ร้านค้าต้องปิดกิจการชั่วคราว พนักงานถูกสั่งหยุดงาน ส่งผลให้รายได้ต่างๆลดลง 

ดังนั้นเพื่อจะเพิ่มสภาพคล่อง ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนผู้ที่มีรายได้ลดลง รวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ และเป็นการช่วยเหลือตามนโยบายแห่งรัฐ 2564 ทำให้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท เรียกว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อช่วยในการดำรงชีพ และยังเป็นเงินทุนไว้หมุนเวียนในกิจการ เพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เงื่อนไขต่างๆที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 1. ต้องกู้สินเชื่อตามความจำเป็น วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท

 2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

 3. ต้องมีหลักประกัน เช่นบุคคลค้ำประกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

 4. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 งวด

 5. เว้นระยะเวลาการผ่อนชำระ 6 เดือนแรก

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการให้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วต้อง ไม่เกิน 65 ปี

 2. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ และรายได้ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 3. ต้องมีที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบอาชีพ ที่สามารถจะติดต่อได้

 4. จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

 5. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร

ขั้นตอนลงทะเบียนของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 1. ธนาคารออมสินลงทะเบียน 50000 บาททางเว็บไซต์ ในลำดับแรก เพื่อจองสิทธิ์ในการเข้ายื่นเอกสารกับทางธนาคาร

 2. รอข้อความ SMS จากธนาคารออมสิน แจ้งการเตรียมเอกสาร วันและเวลา ที่ให้เข้าไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยเอกสารต้องมีความครบถ้วนและชัดเจน ทั้งของผู้กู้ และทั้งของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ทั้งของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุด เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารแสดงถึงผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น เอกสารแจ้งปิดร้านชั่วคราว เอกสารแจ้งให้หยุดงานชั่วคราว

 1. เข้ายื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร และรอผลการพิจารณา ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน และหากว่านานกว่านั้นอาจจะมีในเรื่องของเอกสารยังไม่ครบถ้วน หรือตกหล่น

อย่างไรก็ตามออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท ก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอนุมัติให้ได้ครบทุกคนที่เข้ามายื่นเอกสาร เนื่องจากจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการขอสินเชื่อปกติ โดยจะต้องพิจารณาลูกค้าที่มีความสามารถที่จะชำระสินเชื่อคืนได้ด้วย

ส่งข้อความ

ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น

เพิ่มบทวิจารณ์