เงินกู้ใน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

ระยะเวลากู้เงิน
ไม่ถึง 48 เดือน
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 50000 บาท
การพิจารณา
48-72 ชม
อายุผู้ใช้บริการ
20-65 ปี
อัตราต่อปี
14-28%
วิธีโอนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท ตามนโยบายรัฐ 2567

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลทำให้ทั้งผู้ประกอบการต่างๆ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอสระ หรือแม้แต่ผู้ที่มีรายได้ประจำ ล้วนต่างขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากการควบคุม และยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสกระจายไปมากกว่าเดิม โดยที่ร้านค้าต้องปิดกิจการชั่วคราว พนักงานถูกสั่งหยุดงาน ส่งผลให้รายได้ต่างๆลดลง หรือต้องการปลดหนี้นอกระบบ

ดังนั้นเพื่อจะเพิ่มสภาพคล่อง ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนผู้ที่มีรายได้ลดลง รวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ และเป็นการช่วยเหลือตามนโยบายแห่งรัฐ 2567 ทำให้สินเชื่อบุคคลออมสิน เรียกว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อช่วยในการดำรงชีพ และยังเป็นสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนเงินทุนไว้หมุนเวียนในกิจการ เพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เงื่อนไขต่างๆที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 1. ต้องกู้สินเชื่อตามความจำเป็น วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท

 2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนไม่ได้คิดแบบยืมเงินรายวัน

 3. ต้องมีหลักประกัน เช่นบุคคลค้ำประกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

 4. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 งวด

 5. เว้นระยะเวลาการผ่อนชำระ 6 เดือนแรก

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการให้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วต้อง ไม่เกิน 65 ปี

 2. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ และรายได้ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 3. ต้องมีที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบอาชีพ ที่สามารถจะติดต่อได้

 4. จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

 5. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร

ขั้นตอนลงทะเบียนของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

 1. ธนาคารออมสินลงทะเบียน 50000 บาททางเว็บไซต์ ในลำดับแรก เพื่อจองสิทธิ์ในการเข้ายื่นเอกสารกับทางธนาคาร

 2. รอข้อความ SMS จากธนาคารออมสิน แจ้งการเตรียมเอกสาร วันและเวลา ที่ให้เข้าไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยเอกสารต้องมีความครบถ้วนและชัดเจน ทั้งของผู้กู้ และทั้งของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ทั้งของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุด เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของผู้กู้ และของผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารแสดงถึงผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น เอกสารแจ้งปิดร้านชั่วคราว เอกสารแจ้งให้หยุดงานชั่วคราว

 1. เข้ายื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร และรอผลการพิจารณา ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน และหากว่านานกว่านั้นอาจจะมีในเรื่องของเอกสารยังไม่ครบถ้วน หรือตกหล่น

อย่างไรก็ตามออมสินสินเชื่อฉุกเฉิน ดีก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอนุมัติให้ได้ครบทุกคนที่เข้ามายื่นเอกสาร เนื่องจากจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการขอสินเชื่อปกติ สินเชื่ออื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษา โดยจะต้องพิจารณาลูกค้าที่มีความสามารถที่จะชำระสินเชื่อคืนได้ด้วย

ส่งข้อความ

ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น

เพิ่มบทวิจารณ์